2.10.2017 - 31.10.2017
Det där minns jag

Självständighetstidens Borgå presenteras genom åtta teman. Berättelsen börjar från år 1917, fortsätter via 1920- och 1930-talens industrialiseringshistoria till hemvärnets påfrestningar under andra världskriget. I utställningen kan man pröva på Hetekan, tidens sängnyhet. Delen om efterkrigstiden koncentrerar sig på idrotts- och föreningsverksamhet, populärkultur, modern industriverksamhet och på stadens tillväxt på 1960-talet. Ett nytt slags överflöd satte sin stämpel på 1980-talet. Utställningen minns också stadens och landskommunens sammanslagning år 1997.
Utställning i Gamla Kaplansgården, Mellangatan 13, 06100 Borgå. Öppet 29.9-30.12.2017. www.porvoonmuseo.fi
Utställningens andra del, Veteranrummet på Fredsgatan 26 A, 06100 Borgå, koncentrerar sig på händelserna under andra världskriget.  

Fler nyheter