Kyläsepän paja, Sepänmäki

#
Sepän työhön liittyviä välineitä sekä muuta esineistöä sepän pajassa.
Kuva: Sakari Kiuru