Ikkuna ja pöytä Sepänmäessä

#
Arjen esineistöä sepän tuvassa.
Kuva: Sakari Kiuru