Elävän kuvan museo -- Palo ja Ikonen

#
Eri vuosikymmenten kuvaustilanteiden esittelyt tuovat esiin tekniikassa tapahtuneita muutoksia.
Kuva: Sakari Kiuru