Ikkuna ja pöytä Sepänmäessä

#
Everyday utensils in the smith’s cottage.
Photo: Sakari Kiuru